Máy tính công nghiệp không quạt CINCOZE

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000

 • Intel® Atom™ E3826
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000

 • Intel® Atom™ E3826
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45

 • Intel® Atom™ E3826
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45

 • Intel® Atom™ E3826
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19

 • IIntel® Celeron® J1900
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19

 • IIntel® Celeron® J1900
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100

 • Intel® Pentium® N4200 / Celeron® N3350 Processor Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100

 • Intel® Pentium® N4200 / Celeron® N3350 Processor Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Compact Size Fanless Computer and 2x Mini-PCIe Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Compact Size Fanless Computer and 2x Mini-PCIe Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200

 • Intel® Pentium® N4200 Processor Compact Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200

 • Intel® Pentium® N4200 Processor Compact Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 6x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 6x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000P
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000P
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000P

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000P

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 4x PoE and 2x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000P

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000P

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 4x PoE and 2x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 1x PCI/PCIe Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 1x PCI/PCIe Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001L
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001L
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001L

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001L

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 1x PCI/PCIex1 Expansion and 6x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001L

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001L

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 1x PCI/PCIex1 Expansion and 6x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001P
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001P
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001P

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001P

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 1x PCI/PCIe Expansion, 4x PoE and 2x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001P

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1001P

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 1x PCI/PCIe Expansion, 4x PoE and 2x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Máy tính công nghiệp không quạt JHCTECH

 

Màn hình cảm ứng ngoài trời CINCOZE

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-108/M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-108/M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-108/M1001

Màn hình cảm ứng công nghiệp CS-108/M1001

 • 8.4″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-108/M1001

Màn hình cảm ứng công nghiệp CS-108/M1001

 • 8.4″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-110 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-110 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-110 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-110 / M1001

 • 10.4″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-110 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-110 / M1001

 • 10.4″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-112 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-112 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-112 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-112 / M1001

 • 12.1″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-112 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-112 / M1001

 • 12.1″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-115 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-115 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-115 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-115 / M1001

 • 15″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-115 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-115 / M1001

 • 15″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-117 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-117 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-117 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-117 / M1001

 • 17″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-117 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-117 / M1001

 • 17″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-119 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-119 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-119 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-119 / M1001

 • 19″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CS-119 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CS-119 / M1001

 • 19″ TFT-LCD Sunlight Readable Touch Monitor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-108 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-108 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-108 / M1001

Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-108 / M1001

 • 8.4″ TFT SVGA 4:3 Monitor with Resistive 5-wire Touch, 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-108 / M1001

Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-108 / M1001

 • 8.4″ TFT SVGA 4:3 Monitor with Resistive 5-wire Touch, 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-110 / M1001

 • 10.4″ TFT SVGA 4:3 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-110 / M1001

 • 10.4″ TFT SVGA 4:3 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110H / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110H / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110H / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-110H / M1001

 • 10.4″ TFT XGA 4:3 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-110H / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-110H / M1001

 • 10.4″ TFT XGA 4:3 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-112H / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-112H / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-112H / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-112H / M1001

 • 12.1″ TFT XGA 4:3 Monitor with Touch (Resistive 5-wire / Projected Capacitive), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-112H / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-112H / M1001

 • 12.1″ TFT XGA 4:3 Monitor with Touch (Resistive 5-wire / Projected Capacitive), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-115 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-115 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-115 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-115 / M1001

 • 15″ TFT XGA 4:3 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-115 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-115 / M1001

 • 15″ TFT XGA 4:3 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-117 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-117 / M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-117 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-117 / M1001

 • 17″ TFT SXGA 5:4 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-117 / M1001

Máy tính công nghiệp không quạt CV-117 / M1001

 • 17″ TFT SXGA 5:4 Monitor with Touch (Projected Capacitive / Resistive 5-wire), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Máy tính công nghiệp không quạt ADVANTECH

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784
Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784
Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers

Intel Hasewell Core i7, Celeron & Ivy Bridge i7- quad core Processors

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers

Intel Hasewell Core i7, Celeron & Ivy Bridge i7- quad core Processors

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Intel® Atom™ D510/D525 Power & Energy Automation Computers with 6 x LAN, 10 x COM, and 1 x PCI-104
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Intel® Atom™ D510/D525 Power & Energy Automation Computers with 6 x LAN, 10 x COM, and 1 x PCI-104
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Intel® Atom™ Automation Computers with 6 x LAN, 2 x COM and 3 x Expansion Slots
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Intel® Atom™ Automation Computers with 6 x LAN, 2 x COM and 3 x Expansion Slots
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Intel Celeron M Automation Computer with 3 x LAN, 8 x COM, PC/104

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Intel Celeron M Automation Computer with 3 x LAN, 8 x COM, PC/104

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P
Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P
Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Fanless Vision System with Intel® Core™ i Processor, 4-Channel GigE PoE Camera Interface, and PCIe Slot

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Fanless Vision System with Intel® Core™ i Processor, 4-Channel GigE PoE Camera Interface, and PCIe Slot

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C
Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C
Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C, COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM N2600 1.6GHZ W/4COM+4USB+LAN

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C, COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM N2600 1.6GHZ W/4COM+4USB+LAN

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Máy tính công nghiệp ADVANTECH

Máy tính công nghiệp
Máy tính công nghiệp
Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4000
Máy tính công nghiệp ACP-4000
Máy tính công nghiệp ACP-4000

Máy tính công nghiệp ACP-4000

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp ACP-4000

Máy tính công nghiệp ACP-4000

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4320
Máy tính công nghiệp ACP-4320
Máy tính công nghiệp ACP-4320

Máy tính công nghiệp ACP-4320

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp ACP-4320

Máy tính công nghiệp ACP-4320

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I3-3220(G)), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I3-3220(G)), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, “Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, “Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

 

 Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng ADVANTECH

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2120G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2120G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2120G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2120G

 • FPM-2120G are industrial-grade 12” TFT LCD with LED backlightflat panel monitor with an Al-Mg front panel, a modern appearance, and one of the most competitive prices for 12” LCD with LED backlight monitor on the market.
 • The FPM-2120G are also extremely light and thin, and provides many industrial-grade features such as a stainless steel chassis, VESA mounting flexibility, and more.
 • The FPM-2120G are especially suitable for industrial PCs such as IPC-610 or IPC-6806. This combination leads to an extremely reliable and tough system, ready to operate in a wide variety of industrial applications.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2120G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2120G

 • FPM-2120G are industrial-grade 12” TFT LCD with LED backlightflat panel monitor with an Al-Mg front panel, a modern appearance, and one of the most competitive prices for 12” LCD with LED backlight monitor on the market.
 • The FPM-2120G are also extremely light and thin, and provides many industrial-grade features such as a stainless steel chassis, VESA mounting flexibility, and more.
 • The FPM-2120G are especially suitable for industrial PCs such as IPC-610 or IPC-6806. This combination leads to an extremely reliable and tough system, ready to operate in a wide variety of industrial applications.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2150G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2150G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2150G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2150G

 • FPM-2150G is an industrial-grade 15″ TFT LED LCD flat panel monitor with an Al-Mg front panel, a modern appearance, and one of the most competitive prices for 15″ LCD monitors on the market.
 • The FPM-2150G is also extremely light and thin, and provides many industrial-grade features such as a stainless steel chassis, VESA mounting flexibility, and more. The FPM-2150G is especially suitable for industrial PCs.
 • This combination leads to an extremely reliable and tough system, ready to operate in a wide variety of industrial applications.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2150G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2150G

 • FPM-2150G is an industrial-grade 15″ TFT LED LCD flat panel monitor with an Al-Mg front panel, a modern appearance, and one of the most competitive prices for 15″ LCD monitors on the market.
 • The FPM-2150G is also extremely light and thin, and provides many industrial-grade features such as a stainless steel chassis, VESA mounting flexibility, and more. The FPM-2150G is especially suitable for industrial PCs.
 • This combination leads to an extremely reliable and tough system, ready to operate in a wide variety of industrial applications.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2170G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2170G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2170G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2170G

 • FPM-2170G are industrial-grade 17” TFT LCD with LED backlightflat panel monitor with an Al-Mg front panel, a modern appearance, and one of the most competitive prices for 17” LCD with LED backlight monitor on the market.
 • The FPM-2170G are also extremely light and thin, and provides many industrial-grade features such as a stainless steel chassis, VESA mounting flexibility, and more.
 • The FPM-2170G are especially suitable for industrial PCs such as IPC-610 or IPC-6806. This combination leads to an extremely reliable and tough system, ready to operate in a wide variety of industrial applications.
 • H
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2170G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-2170G

 • FPM-2170G are industrial-grade 17” TFT LCD with LED backlightflat panel monitor with an Al-Mg front panel, a modern appearance, and one of the most competitive prices for 17” LCD with LED backlight monitor on the market.
 • The FPM-2170G are also extremely light and thin, and provides many industrial-grade features such as a stainless steel chassis, VESA mounting flexibility, and more.
 • The FPM-2170G are especially suitable for industrial PCs such as IPC-610 or IPC-6806. This combination leads to an extremely reliable and tough system, ready to operate in a wide variety of industrial applications.
 • H
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

15″ XGA TFT LCD LED Backlight Core™ i7/i5/i3 Industrial Panel PC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

15″ XGA TFT LCD LED Backlight Core™ i7/i5/i3 Industrial Panel PC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A (15″)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A (15″)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A (15″)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

 • 15″ Panel PC with 4th Gen. Intel® Core™ i / Celeron® Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A (15″)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

 • 15″ Panel PC with 4th Gen. Intel® Core™ i / Celeron® Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6172A
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6172A
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6172A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6172A

 • 17″ Panel PC with 4th Gen. Intel® Core™ i / Celeron® Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6172A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6172A

 • 17″ Panel PC with 4th Gen. Intel® Core™ i / Celeron® Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
 

Màn hình công nghiệp ADVANTECH 

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

12.1″ SVGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

12.1″ SVGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

15″ XGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI Ports, and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

15″ XGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI Ports, and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

8U Rackmount 17″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports, and Wide Operating Temperature Range

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

8U Rackmount 17″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports, and Wide Operating Temperature Range

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

9U Rackmount 19″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

9U Rackmount 19″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

15″ XGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

15″ XGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

17″ SXGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

17″ SXGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

 

 

 

Thiết bị truyền thông công nghiệp ADVANTECH

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

10/100T (X) to Multi-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

10/100T (X) to Multi-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541S
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541S
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541S

Bộ chuyển đổi quang điện

EKI-2541S, 10/100T (X) to Single-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541S

Bộ chuyển đổi quang điện

EKI-2541S, 10/100T (X) to Single-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet ADAM-4571
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet ADAM-4571
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet ADAM-4571

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

ADAM-4571, 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet ADAM-4571

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

ADAM-4571, 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet EKI-1524
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet EKI-1524
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet EKI-1524

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

EKI-1524, 4-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet EKI-1524

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

EKI-1524, 4-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
GPRS IP Gateway EKI-1321
GPRS IP Gateway EKI-1321
GPRS IP Gateway EKI-1321

GPRS IP Gateway EKI-1321

1-port RS-232/422/485 to GPRS IP Gateway

 • Bảo hành 24 tháng
not rated

GPRS IP Gateway EKI-1321

GPRS IP Gateway EKI-1321

1-port RS-232/422/485 to GPRS IP Gateway

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Modbus Gateway Advantech EKI-1221
Modbus Gateway Advantech EKI-1221
Modbus Gateway Advantech EKI-1221

Modbus Gateway Advantech EKI-1221

1-port Modbus Gateway

 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Modbus Gateway Advantech EKI-1221

Modbus Gateway Advantech EKI-1221

1-port Modbus Gateway

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

 

Các kiến thức về sản phẩm

Tin tức công nghệ

IPC247.COM cam kết chất lượng

© 2020 MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - JHCTECH | ADVANTECH | AAEON | FASTWEL | GETAC - Wordpress Theme by Kadence Themes