Ổ cứng INNODISK M.2 (S80) 3SE2-P AES
|

Ổ cứng INNODISK M.2 (S80) 3SE2-P AES

 • Hệ thống khôi phục lỗi thông minh
 • Tốc độ truyền dữ liệu tuyệt vời
 • iSMART theo dõi tình trạng đĩa
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng INNODISK mSATA 128GB 3TE7
|

Ổ cứng INNODISK mSATA 128GB 3TE7

 • Giải pháp mSATA SATA III cho lĩnh vực công nghiệp, IOPS cao, công nghệ nổi bật: iData Guard, iPower Guard, iSMART
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 256GB 3TE7
|

Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 256GB 3TE7

 • Giải pháp 2.5 ”SATA Slim SATA III cho lĩnh vực công nghiệp, IOPS cao, công nghệ nổi bật: iData Guard, iPower Guard, iSMART
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 128GB 3TE7
|

Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 128GB 3TE7

 • Giải pháp 2.5 ”SATA Slim SATA III cho lĩnh vực công nghiệp, IOPS cao, công nghệ nổi bật: iData Guard, iPower Guard, iSMART
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3TG6-P
|

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3TG6-P

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SL 3TE7
|

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SL 3TE7

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3TE7
|

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3TE7

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng công nghiệp INNODISK mSATA 3TG6-P
|

Ổ cứng công nghiệp INNODISK mSATA 3TG6-P

 • IOPS cao
 • iSMART theo dõi tình trạng đĩa
 • Mã hóa AES-256
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng công nghiệp INNODISK M.2 (S42) 3TG6-P
|

Ổ cứng công nghiệp INNODISK M.2 (S42) 3TG6-P

 •  Kiến trúc L 3 độc quyền
 • Mã hóa AES-256bits
 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Hỗ trợ TRIM / NCQ / SMART
 • Tích hợp iData Guard
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Ổ cứng công nghiệp INNODISK M.2 (S80) 3TG6-P
|

Ổ cứng công nghiệp INNODISK M.2 (S80) 3TG6-P

 • IOPS cao
 • Mã hóa AES-256bits
 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Bảo vệ đường dẫn dữ liệu từ đầu đến cuối
 • iData Guard khi mất điện bất thường
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
1 2 3 4