Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Cao Quyết Thắng sẽ bảo hành sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất.