Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh sản phẩm cho khách hàng xem, tư vấn mô tả chi tiết về sản phẩm. Sau khi thỏa thuận mua bán, khách hàng nhận được hàng,nếu phát hiện hàng hóa không giống như mẫu, khách hàng có thể hoàn lại đơn hàng.

Chúng tôi cam kết giao hàng đúng sản phẩm như đã tư vấn với khách hàng.