Half-Size Single Board Computers (HSB-800I)
Half-Size Single Board Computers (HSB-800I)
Half-Size Single Board Computers (HSB-800I)

Half-Size Single Board Computers (HSB-800I)

 • HSB-800I,ISA Half-Size SBC with AMD Geode™ LX800 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Industrial Backplanes BP-206VH-E4
Industrial Backplanes BP-206VH-E4
Industrial Backplanes BP-206VH-E4

Industrial Backplanes BP-206VH-E4

 • Rackmount, PICMG 1.3, 6-Slot Backplane, 1 PCI-E [x16], 3 PCI-E [x1], Single Segment
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Industrial Backplanes BP-206VH-P2E2
Industrial Backplanes BP-206VH-P2E2
Industrial Backplanes BP-206VH-P2E2

Industrial Backplanes BP-206VH-P2E2

 • Rackmount, PICMG 1.3, 6-Slot Backplane, 2 PCI, 1 PCI-Express [x4], 1 PCI-Express [x16], Single Segment
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Industrial Backplanes BP-206VH-P4
Industrial Backplanes BP-206VH-P4
Industrial Backplanes BP-206VH-P4

Industrial Backplanes BP-206VH-P4

 • Rackmount, PICMG 1.3, 6-Slot Backplane, 4 PCI, Single Segment, PICMG Single Board Computers

 

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Industrial Backplanes BP-208SH-P3E4
Industrial Backplanes BP-208SH-P3E4
Industrial Backplanes BP-208SH-P3E4

Industrial Backplanes BP-208SH-P3E4

 • Wallmount, PICMG 1.3, 8-Slot Backplane, PCI x 3, PCI-E[x1] x 3, PCI-E[x16] x 1, Single Segment, PICMG Single Board Computers
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp