Filter Products
Bộ Modun OMNI-CPU BOX KIT
Bộ Modun OMNI-CPU BOX KIT
Bộ Modun OMNI-CPU BOX KIT

Bộ Modun OMNI-CPU BOX KIT

 • OMNI Series Modules- CPU BOX Kit
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bộ Modun OMNI-CPU BOX KIT

Bộ Modun OMNI-CPU BOX KIT

 • OMNI Series Modules- CPU BOX Kit
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT ( 15.6 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT ( 15.6 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT ( 15.6 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT

 • 15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT ( 15.6 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT

 • 15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU ( 15.6 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU ( 15.6 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU ( 15.6 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU

 • 15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/ Celeron® 3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU ( 15.6 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2155-SKU

 • 15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/ Celeron® 3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2215-BT ( 21.5 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2215-BT ( 21.5 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2215-BT ( 21.5 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2215-BT

 • 21.5″ Modular HMI Panel PC with Intel Celeron J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2215-BT ( 21.5 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-2215-BT

 • 21.5″ Modular HMI Panel PC with Intel Celeron J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-BT (10.4 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-BT (10.4 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-BT (10.4 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-BT

 • 10.4” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-BT (10.4 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-BT

 • 10.4” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU ( 10.4 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU ( 10.4 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU ( 10.4 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU

 • 10.4” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU ( 10.4 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU

 • 10.4” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-BT ( 12.1 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-BT ( 12.1 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-BT ( 12.1 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-BT

 • 12.1” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-BT ( 12.1 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-BT

 • 12.1” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-SKU ( 12.1 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-SKU ( 12.1 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-SKU ( 12.1 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-SKU

 • 12.1” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-SKU ( 12.1 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3125-SKU

 • 12.1” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-BT ( 15 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-BT ( 15 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-BT ( 15 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-BT

 • 15” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-BT ( 15 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-BT

 • 15” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-SKU ( 15 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-SKU ( 15 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-SKU ( 15 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-SKU

 • 15” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-SKU ( 15 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3155-SKU

 • 15” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-BT ( 17 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-BT ( 17 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-BT ( 17 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-BT

 • 17” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-BT ( 17 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-BT

 • 17” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-SKU (17 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-SKU (17 inch)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-SKU (17 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-SKU

 • 17” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-SKU (17 inch)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng OMNI-3175-SKU

 • 17” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View