Máy tính công nghiệp không quạt  AAEON AEV-6356
Máy tính công nghiệp không quạt  AAEON AEV-6356
Máy tính công nghiệp không quạt AAEON AEV-6356

Máy tính công nghiệp không quạt  AAEON AEV-6356

  • Railway Box PC with Onboard Intel® Core™ i7/ Celeron® M Processor
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt AAEON AEV-6356

Máy tính công nghiệp không quạt  AAEON AEV-6356

  • Railway Box PC with Onboard Intel® Core™ i7/ Celeron® M Processor
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View