Cổng nối AAEON AIOT-ILND01
Cổng nối AAEON AIOT-ILND01
Cổng nối AAEON AIOT-ILND01

Cổng nối AAEON AIOT-ILND01

 • LoRa Long Range Radio Node Board
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Cổng nối AAEON AIOT-ILND01

Cổng nối AAEON AIOT-ILND01

 • LoRa Long Range Radio Node Board
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Cổng nối AAEON AIOT-MSSP01
Cổng nối AAEON AIOT-MSSP01
Cổng nối AAEON AIOT-MSSP01

Cổng nối AAEON AIOT-MSSP01

 • Mini SSP Vending Control Board
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Cổng nối AAEON AIOT-MSSP01

Cổng nối AAEON AIOT-MSSP01

 • Mini SSP Vending Control Board
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Cổng nối AAEON SCA-C01
Cổng nối AAEON SCA-C01
Cổng nối AAEON SCA-C01

Cổng nối AAEON SCA-C01

 • Carrier Board for AAEON IoT Wireless Modules
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Cổng nối AAEON SCA-C01

Cổng nối AAEON SCA-C01

 • Carrier Board for AAEON IoT Wireless Modules
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Cổng nối AAEON SCA-RF-L01
Cổng nối AAEON SCA-RF-L01
Cổng nối AAEON SCA-RF-L01

Cổng nối AAEON SCA-RF-L01

 • SCA-RF-L01 is an RF Module with LoRa wireless Capabilities, Suitable for Smart City/ Industrial Applications
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Cổng nối AAEON SCA-RF-L01

Cổng nối AAEON SCA-RF-L01

 • SCA-RF-L01 is an RF Module with LoRa wireless Capabilities, Suitable for Smart City/ Industrial Applications
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Cổng nối AAEON SCA-RF-S01
Cổng nối AAEON SCA-RF-S01
Cổng nối AAEON SCA-RF-S01

Cổng nối AAEON SCA-RF-S01

 • SCA-RF-S01 is an RF Module with Wireless Capabilities, Suitable for Smart City/ Industrial Applications
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Cổng nối AAEON SCA-RF-S01

Cổng nối AAEON SCA-RF-S01

 • SCA-RF-S01 is an RF Module with Wireless Capabilities, Suitable for Smart City/ Industrial Applications
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Cổng nối AAEON SCA-RF-W01
Cổng nối AAEON SCA-RF-W01
Cổng nối AAEON SCA-RF-W01

Cổng nối AAEON SCA-RF-W01

 • SCA-RF-W01 is an RF Module with Wireless Capabilities, Suitable for Smart City/ Industrial Applications
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Cổng nối AAEON SCA-RF-W01

Cổng nối AAEON SCA-RF-W01

 • SCA-RF-W01 is an RF Module with Wireless Capabilities, Suitable for Smart City/ Industrial Applications
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View