Cổng nối AAEON AIOT-AIVD
Cổng nối AAEON AIOT-AIVD
Cổng nối AAEON AIOT-AIVD

Cổng nối AAEON AIOT-AIVD

 • AI IoT Video Analysis Gateway. Intel® Pentium® N4200 Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Cổng nối AAEON AIOT-IGWS01
Cổng nối AAEON AIOT-IGWS01
Cổng nối AAEON AIOT-IGWS01

Cổng nối AAEON AIOT-IGWS01

 • Industrial Automation IoT Gateway. Intel® Atom™ x5-z8350 SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Cổng nối AAEON AIOT-ILRA01
Cổng nối AAEON AIOT-ILRA01
Cổng nối AAEON AIOT-ILRA01

Cổng nối AAEON AIOT-ILRA01

 • LoRa® Certified Intel® Based Gateway and Network Server.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Cổng nối AAEON AIOT-IP6801
Cổng nối AAEON AIOT-IP6801
Cổng nối AAEON AIOT-IP6801

Cổng nối AAEON AIOT-IP6801

 • Outdoor IoT Gateway Device with IP68 Rating and Waterproof connectors.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Cổng nối AAEON SCA-MSN
Cổng nối AAEON SCA-MSN
Cổng nối AAEON SCA-MSN

Cổng nối AAEON SCA-MSN

 • Standard IoT Node System With Onboard ARM Cortex-M4 MCU + FPU.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Cổng nối AAEON SRG-3352
Cổng nối AAEON SRG-3352
Cổng nối AAEON SRG-3352

Cổng nối AAEON SRG-3352

 • Standard IoT Gateway System with Onboard ARM Cortex-A8 800 MHz RISC Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp