Bo mạch chủ FWB-2250
Bo mạch chủ FWB-2250
Bo mạch chủ FWB-2250

Bo mạch chủ FWB-2250

 • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Atom™ E3815 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch chủ FWB-2250

Bo mạch chủ FWB-2250

 • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Atom™ E3815 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch chủ FWB-7250
Bo mạch chủ FWB-7250
Bo mạch chủ FWB-7250

Bo mạch chủ FWB-7250

 • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Celeron® J1900 Porcessor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch chủ FWB-7250

Bo mạch chủ FWB-7250

 • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Celeron® J1900 Porcessor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
In-Vehicle NVR AAEON BOXER-6313U
In-Vehicle NVR AAEON BOXER-6313U
In-Vehicle NVR AAEON BOXER-6313U

In-Vehicle NVR AAEON BOXER-6313U

 • In-Vehicle Box PC with Intel® Atom™ E3845, 1.91 GHz Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

In-Vehicle NVR AAEON BOXER-6313U

In-Vehicle NVR AAEON BOXER-6313U

 • In-Vehicle Box PC with Intel® Atom™ E3845, 1.91 GHz Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3300S
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3300S
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3300S

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3300S

 • In-Vehicle Network Video Recorder Platform with Intel® Celeron® J1900 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3300S

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3300S

 • In-Vehicle Network Video Recorder Platform with Intel® Celeron® J1900 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI

 • Fanless Network Video Recorder with Intel® Atom™ Processor & Intel® Movidius™ Myriad™ VPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI

 • Fanless Network Video Recorder with Intel® Atom™ Processor & Intel® Movidius™ Myriad™ VPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350S
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350S
In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350S

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350S

 • Fanless In-Vehicle/Industrial Network Video Recorder with Intel® Pentium®/ Celeron®/ Atom™ Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350S

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350S

 • Fanless In-Vehicle/Industrial Network Video Recorder with Intel® Pentium®/ Celeron®/ Atom™ Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
In-Vehicle NVR AAEON VPC-5600S
In-Vehicle NVR AAEON VPC-5600S
In-Vehicle NVR AAEON VPC-5600S

In-Vehicle NVR AAEON VPC-5600S

 • Fanless In-Vehicle Network Video Recorder with 7th Generation Intel® Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

In-Vehicle NVR AAEON VPC-5600S

In-Vehicle NVR AAEON VPC-5600S

 • Fanless In-Vehicle Network Video Recorder with 7th Generation Intel® Processor.
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-C13A
Module giao diện mạng NIM-C13A
Module giao diện mạng NIM-C13A

Module giao diện mạng NIM-C13A

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Module giao diện mạng NIM-C13A

Module giao diện mạng NIM-C13A

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-C13B
Module giao diện mạng NIM-C13B
Module giao diện mạng NIM-C13B

Module giao diện mạng NIM-C13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Module giao diện mạng NIM-C13B

Module giao diện mạng NIM-C13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13A
Module giao diện mạng NIM-S13A
Module giao diện mạng NIM-S13A

Module giao diện mạng NIM-S13A

 • Intel® 82580DB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Module giao diện mạng NIM-S13A

Module giao diện mạng NIM-S13A

 • Intel® 82580DB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13B
Module giao diện mạng NIM-S13B
Module giao diện mạng NIM-S13B

Module giao diện mạng NIM-S13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Module giao diện mạng NIM-S13B

Module giao diện mạng NIM-S13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13C
Module giao diện mạng NIM-S13C
Module giao diện mạng NIM-S13C

Module giao diện mạng NIM-S13C

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Module giao diện mạng NIM-S13C

Module giao diện mạng NIM-S13C

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View