Thiết bị mạng cấp công nghiệp (ICS-6270)
Thiết bị mạng cấp công nghiệp (ICS-6270)
Thiết bị mạng cấp công nghiệp (ICS-6270)

Thiết bị mạng cấp công nghiệp ICS-6270

 • DIN Rail 6 LAN Ports Industrial-Grade Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350 SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cấp công nghiệp (ICS-6270)

Thiết bị mạng cấp công nghiệp ICS-6270

 • DIN Rail 6 LAN Ports Industrial-Grade Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350 SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2271)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2271)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2271)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2271

 • Desktop 6 LAN Ports Network Appliance with Intel®  N3350 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2271)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2271

 • Desktop 6 LAN Ports Network Appliance with Intel®  N3350 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2272)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2272)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2272)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2272

 • Desktop 4 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® N3350 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2272)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2272

 • Desktop 4 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® N3350 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2273)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2273)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2273)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2273

 • Desktop 6 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® N3350 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2273)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2273

 • Desktop 6 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® N3350 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2276)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2276)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2276)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2276

 • Desktop 4 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2276)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2276

 • Desktop 4 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2350)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2350)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2350)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2350

 • Desktop 6 LAN Ports Network Appliance with Intel® Atom™ C2558/C2358 Processor SoC with Intel® QAT Support
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2350)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2350

 • Desktop 6 LAN Ports Network Appliance with Intel® Atom™ C2558/C2358 Processor SoC with Intel® QAT Support
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2360)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2360)
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2360)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2360

 • Desktop Network Appliance with Intel® Atom™ Processor C3000 Series
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn (FWS-2360)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2360

 • Desktop Network Appliance with Intel® Atom™ Processor C3000 Series
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2275
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2275
Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2275

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2275

 • Desktop 3 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2275

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-2275

 • Desktop 3 LAN Ports Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View