Bo mạch chủ FWB-2250
Bo mạch chủ FWB-2250
Bo mạch chủ FWB-2250

Bo mạch chủ FWB-2250

  • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Atom™ E3815 Processor SoC
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Bo mạch chủ FWB-7250
Bo mạch chủ FWB-7250
Bo mạch chủ FWB-7250

Bo mạch chủ FWB-7250

  • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Celeron® J1900 Porcessor SoC
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp