Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7250)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7250)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7250)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7250

 • 4 Gigabit Ethernet Ports 1U Rackmount Network Appliance with Intel® Atom™ E3845/ Celeron® J1900 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7250)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7250

 • 4 Gigabit Ethernet Ports 1U Rackmount Network Appliance with Intel® Atom™ E3845/ Celeron® J1900 Processor SoC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7360)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7360)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7360)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7360

 • 1U Rackmount 7 LAN Network Appliance with Intel® Atom™ C3758 SoC Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7360)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7360

 • 1U Rackmount 7 LAN Network Appliance with Intel® Atom™ C3758 SoC Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7400)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7400)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7400)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7400

 • 1U Rackmount 6 LAN Ports Network Appliance with Intel® H81 Chipset
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7400)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7400

 • 1U Rackmount 6 LAN Ports Network Appliance with Intel® H81 Chipset
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7810)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7810)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7810)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7810

 • 1U Rackmount 8 LAN Ports Network Appliance with Intel® C226 Chipset
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7810)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7810

 • 1U Rackmount 8 LAN Ports Network Appliance with Intel® C226 Chipset
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7820)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7820)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7820)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7820

 • 1U Rackmount Network Appliance, Intel® C236 with 3 to 4 Network Interface Modules
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7820)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7820

 • 1U Rackmount Network Appliance, Intel® C236 with 3 to 4 Network Interface Modules
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7821)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7821)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7821)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7821

 • Intel® C236 1U Rackmount 8 LANs with 1 NIM Slot Network Appliance
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7821)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7821

 • Intel® C236 1U Rackmount 8 LANs with 1 NIM Slot Network Appliance
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7830)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7830)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7830)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7830

 • 1U Rackmount Intel® 8th Generation Platform Network Appliance
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7830)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7830

 • 1U Rackmount Intel® 8th Generation Platform Network Appliance
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7831)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7831)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7831)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7831

 • 1U Rackmount Intel® 8th Generation Platform Network Appliance
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7831)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7831

 • 1U Rackmount Intel® 8th Generation Platform Network Appliance
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-8600)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-8600)
Thiết bị mạng Rackmount (FWS-8600)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-8600

2U Rackmount Network Appliance with Dual 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

 

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (FWS-8600)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-8600

2U Rackmount Network Appliance with Dual 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

 

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Thiết bị mạng Rackmount (ZEUS-PUR0)
Thiết bị mạng Rackmount (ZEUS-PUR0)
Thiết bị mạng Rackmount (ZEUS-PUR0)

Thiết bị mạng Rackmount [ZEUS-PUR0]

 • 4U Rackmount Purley Platform Server System, Support Xeon® FPGA CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Thiết bị mạng Rackmount (ZEUS-PUR0)

Thiết bị mạng Rackmount [ZEUS-PUR0]

 • 4U Rackmount Purley Platform Server System, Support Xeon® FPGA CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View