Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

10.1” Rugged Tablet Features with Intel® N3350/N4200 Processor with Windows®
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

10.1” Rugged Tablet Features with Intel® N3350/N4200 Processor with Windows®
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1010M

10.1″ Semi-rugged Tablet Features With Intel® N3350 / N4200 Processor With Windows®

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1010M

10.1″ Semi-rugged Tablet Features With Intel® N3350 / N4200 Processor With Windows®

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1200

11.6″ Rugged Tablet Features Intel Kaby Lake Up To 3.9 GHz Dual Core Processor with Windows® 10

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1200

11.6″ Rugged Tablet Features Intel Kaby Lake Up To 3.9 GHz Dual Core Processor with Windows® 10

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)

Máy tính bảng công nghiệp RTC- 1200SK

 • 11.6” Rugged Tablet x86-based Windows® 7/ 10 up to 3.4 GHz Dual Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)

Máy tính bảng công nghiệp RTC- 1200SK

 • 11.6” Rugged Tablet x86-based Windows® 7/ 10 up to 3.4 GHz Dual Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

7” Rugged Tablet X86-based Windows® 10 up to 1.92 GHz Quad Core Processo
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

7” Rugged Tablet X86-based Windows® 10 up to 1.92 GHz Quad Core Processo
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

7” Rugged Tablet ARM-based Android™ with 1.6 GHz Quad Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

7” Rugged Tablet ARM-based Android™ with 1.6 GHz Quad Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900363)
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900363)
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900363)

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

1255900363

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900363)

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

1255900363

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900364)
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900364)
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900364)

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

1255900364

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (1255900364)

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

1255900364

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RBC-1200-000
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RBC-1200-000
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RBC-1200-000

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

RBC-1200-000

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RBC-1200-000

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

RBC-1200-000

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-241V
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-241V
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-241V

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories) RDS-241V

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-241V

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories) RDS-241V

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-411
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-411
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-411

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories) RDS-411

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RDS-411

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories) RDS-411

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RTC-1010-HS-000
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RTC-1010-HS-000
Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RTC-1010-HS-000

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

RTC-1010-HS-000

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp RTC-1010-HS-000

Phụ kiện máy tính bảng công nghiệp (Rugged tablet Accessories)

RTC-1010-HS-000

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View