Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)

Máy tính bảng công nghiệp RTC- 1200SK

  • 11.6” Rugged Tablet x86-based Windows® 7/ 10 up to 3.4 GHz Dual Core Processor
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)

Máy tính bảng công nghiệp RTC- 1200SK

  • 11.6” Rugged Tablet x86-based Windows® 7/ 10 up to 3.4 GHz Dual Core Processor
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View