Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

10.1” Rugged Tablet Features with Intel® N3350/N4200 Processor with Windows®
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

10.1” Rugged Tablet Features with Intel® N3350/N4200 Processor with Windows®
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1010M

10.1″ Semi-rugged Tablet Features With Intel® N3350 / N4200 Processor With Windows®

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1010M

10.1″ Semi-rugged Tablet Features With Intel® N3350 / N4200 Processor With Windows®

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1200

11.6″ Rugged Tablet Features Intel Kaby Lake Up To 3.9 GHz Dual Core Processor with Windows® 10

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1200

11.6″ Rugged Tablet Features Intel Kaby Lake Up To 3.9 GHz Dual Core Processor with Windows® 10

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)

Máy tính bảng công nghiệp RTC- 1200SK

 • 11.6” Rugged Tablet x86-based Windows® 7/ 10 up to 3.4 GHz Dual Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200SK 11.6 inch (COMING SOON)

Máy tính bảng công nghiệp RTC- 1200SK

 • 11.6” Rugged Tablet x86-based Windows® 7/ 10 up to 3.4 GHz Dual Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

7” Rugged Tablet X86-based Windows® 10 up to 1.92 GHz Quad Core Processo
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700B

7” Rugged Tablet X86-based Windows® 10 up to 1.92 GHz Quad Core Processo
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK
Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

7” Rugged Tablet ARM-based Android™ with 1.6 GHz Quad Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

Máy tính bảng công nghiệp RTC-700RK

7” Rugged Tablet ARM-based Android™ with 1.6 GHz Quad Core Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View