may-tinh-khong-quat-cincoze-DA-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000

 • Intel® Atom™ E3826
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DA-1000-E45
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-E45

 • Intel® Atom™ E3826
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DA-1000-J19
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1000-J19

 • IIntel® Celeron® J1900
  Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DA-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DA-1100

 • Intel® Pentium® N4200 / Celeron® N3350 Processor Affordable Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DC-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1100

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Compact Size Fanless Computer and 2x Mini-PCIe Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DC-1200
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200
Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200

Máy tính công nghiệp không quạt DC-1200

 • Intel® Pentium® N4200 Processor Compact Fanless Embedded Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DE-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-khong-quat-cincoze-DE-1000L
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L
Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L

Máy tính công nghiệp không quạt DE-1000L

 • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Power Efficient Fanless Computer and 6x LANs
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp