Máy tính công nghiệp
Máy tính công nghiệp
Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4000
Máy tính công nghiệp ACP-4000
Máy tính công nghiệp ACP-4000

Máy tính công nghiệp ACP-4000

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4000

Máy tính công nghiệp ACP-4000

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4320
Máy tính công nghiệp ACP-4320
Máy tính công nghiệp ACP-4320

Máy tính công nghiệp ACP-4320

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4320

Máy tính công nghiệp ACP-4320

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I3-3220(G)), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I3-3220(G)), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, “Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, “Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4360

AIMB-701,LGA 1155, CORE I3-3220(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4360

AIMB-701,LGA 1155, CORE I3-3220(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4360

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4360

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4360

AIMB-701,LGA 1155, Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4360 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4360

AIMB-701,LGA 1155, Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp IPC-510 core 2 Duo
Máy tính công nghiệp IPC-510 core 2 Duo
Máy tính công nghiệp IPC-510 core 2 Duo

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-763, Intel® Core™2 Duo Processor E8500, 2G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp IPC-510 core 2 Duo

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-763, Intel® Core™2 Duo Processor E8500, 2G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp IPC-510 core i3
Máy tính công nghiệp IPC-510 core i3
Máy tính công nghiệp IPC-510 core i3

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-701, Intel® Core™i3-3240 Processor 3.40 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp IPC-510 core i3

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-701, Intel® Core™i3-3240 Processor 3.40 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp IPC-510 core i5
Máy tính công nghiệp IPC-510 core i5
Máy tính công nghiệp IPC-510 core i5

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-701, Intel® Core™i5-3340 Processor 3.30 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp IPC-510 core i5

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-701, Intel® Core™i5-3340 Processor 3.30 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View