Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-3155 (Core I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-3155 (Core I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-3155 (Core I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-3155 (Core I7/I5/I3)

Aluminum Alloy chassis
Fanless Embedded Box Computer
4th/5th Intel Core I7/I5/I3 CPU
2*LAN, 4*COM(3xRS232,1xRS232/422/485), 6*USB

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-3155 (Core I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-3155 (Core I7/I5/I3)

Aluminum Alloy chassis
Fanless Embedded Box Computer
4th/5th Intel Core I7/I5/I3 CPU
2*LAN, 4*COM(3xRS232,1xRS232/422/485), 6*USB

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5950 (Core I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5950 (Core I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5950 (Core I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5950 (Core I7/I5/I3)

Fanless embedded computer
Aluminum Alloy chassis
4th Generation Desktop CPU
Dual 2*1000 Gigabit Ethernets
Multiple display and expansion

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5950 (Core I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5950 (Core I7/I5/I3)

Fanless embedded computer
Aluminum Alloy chassis
4th Generation Desktop CPU
Dual 2*1000 Gigabit Ethernets
Multiple display and expansion

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5951 (Core I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5951 (Core I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5951 (Core I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5951 (Core I7/I5/I3)

Aluminum Alloy chassis, embedded computer

multilayered structure, fanless design

Haswell LGA1150 CPU,VGA/2*1000 Ethernet

6 COM/4 USB/8bit DIO

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5951 (Core I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt FEBC-5951 (Core I7/I5/I3)

Aluminum Alloy chassis, embedded computer

multilayered structure, fanless design

Haswell LGA1150 CPU,VGA/2*1000 Ethernet

6 COM/4 USB/8bit DIO

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S001 (Core I5-6200U)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S001 (Core I5-6200U)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S001 (Core I5-6200U)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S001 (Core I5-6200U)

 • Aluminum chassis, fanless design
 • Intel Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S001 (Core I5-6200U)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S001 (Core I5-6200U)

 • Aluminum chassis, fanless design
 • Intel Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S002 (Celeron 3955U)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S002 (Celeron 3955U)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S002 (Celeron 3955U)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S002 (Celeron 3955U)

 • Aluminum chassis, fanless design
 • Intel Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S002 (Celeron 3955U)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA 3210/S002 (Celeron 3955U)

 • Aluminum chassis, fanless design
 • Intel Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2501 (Intel N3160)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2501 (Intel N3160)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2501 (Intel N3160)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2501 (Intel N3160)

MINI Aluminum Alloy Chassis,
Intel Braswell N3000 CPU, 1*LAN, 2*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2501 (Intel N3160)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2501 (Intel N3160)

MINI Aluminum Alloy Chassis,
Intel Braswell N3000 CPU, 1*LAN, 2*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2601 (Intel N3160)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2601 (Intel N3160)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2601 (Intel N3160)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2601 (Intel N3160)

Aluminum Alloy Chassis
Intel Braswell N3000 CPU
2*LAN, 2*USB3.0, 4*COM

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2601 (Intel N3160)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2601 (Intel N3160)

Aluminum Alloy Chassis
Intel Braswell N3000 CPU
2*LAN, 2*USB3.0, 4*COM

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2610 (Intel N3160)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2610 (Intel N3160)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2610 (Intel N3160)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2610 (Intel N3160)

Aluminum Alloy Chassis
Intel Braswell N3000 CPU, 1*LAN
2*POE/2*5.0Gbps USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2610 (Intel N3160)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2610 (Intel N3160)

Aluminum Alloy Chassis
Intel Braswell N3000 CPU, 1*LAN
2*POE/2*5.0Gbps USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3610 (Intel Core™ I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3610 (Intel Core™ I7/I5/I3)
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3610 (Intel Core™ I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3610 (Intel Core™ I7/I5/I3)

Intel Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU

4*POE/8*4.0Gbps USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3610 (Intel Core™ I7/I5/I3)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3610 (Intel Core™ I7/I5/I3)

Intel Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU

4*POE/8*4.0Gbps USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3801
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3801
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3801

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3801

Fanless Embedded Box Computer
Aluminum Alloy  Chassis
2*PCI/PCIe, 2*LAN 4*USB3.0, 4*COM

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3801

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3801

Fanless Embedded Box Computer
Aluminum Alloy  Chassis
2*PCI/PCIe, 2*LAN 4*USB3.0, 4*COM

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802

Fanless Embedded Box Computer
Aluminum Alloy  Chassis
2*PCI/PCIe, 2*LAN 4*USB3.0, 4*COM

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802

Fanless Embedded Box Computer
Aluminum Alloy  Chassis
2*PCI/PCIe, 2*LAN 4*USB3.0, 4*COM

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View