Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S001
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S001
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S001

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S001

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 7*LAN,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display, iVpro technology
 • DC-IN 6~48V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S001

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S001

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 7*LAN,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display, iVpro technology
 • DC-IN 6~48V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S002
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S002
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S002

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S002

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 7*LAN,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display, iVpro technology
 • DC-IN 6~48V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S002

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/S002

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 7*LAN,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display, iVpro technology
 • DC-IN 6~48V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/T001
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/T001
Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/T001

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/T001

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 7*LAN,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display, iVpro technology
 • DC-IN 6~48V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/T001

Máy tính công nghiệp không quạt BRAV-7302/T001

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 7*LAN,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display, iVpro technology
 • DC-IN 6~48V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2702/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2702/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2702/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2702/S001

 • Intel Celeron J1900 CPU, 3*LAN, 7*USB, 10*COM, HDMI and VGA, DC-IN 9~36V,
 • CPU Temp. show in LED, Audio Line out & Mic, 16 bit DIO
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2702/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-2702/S001

 • Intel Celeron J1900 CPU, 3*LAN, 7*USB, 10*COM, HDMI and VGA, DC-IN 9~36V,
 • CPU Temp. show in LED, Audio Line out & Mic, 16 bit DIO
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S001

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S001

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S002

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S002

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S003
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S003
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S003

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S003

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S003

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S003

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S004
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S004
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S004

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S004

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S004

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/S004

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/T001~4
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/T001~4
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/T001~4

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/T001~4

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/T001~4

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3202/T001~4

 • Intel® Skylake-U CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*COM, 9*USB, 16bit Iso.
 • DIO, dual 4K display, TPM2.0, iVpro technology, DC-IN 9~36V, CPU Temp. show in LED
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S001

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S001

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S002

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S002

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S003
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S003
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S003

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S003

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S003

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S003

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View