man-hinh-cam-ung-RTC-1010
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010

10.1” Rugged Tablet Features with Intel® N3350/N4200 Processor with Windows®
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
man-hinh-cam-ung-RTC-1010M
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1010M

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1010M

10.1″ Semi-rugged Tablet Features With Intel® N3350 / N4200 Processor With Windows®

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
may-tinh-bang-RTC-1200
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200
Máy tính bảng công nghiệp RTC-1200

Máy tính bảng công nghiệp

RTC-1200

11.6″ Rugged Tablet Features Intel Kaby Lake Up To 3.9 GHz Dual Core Processor with Windows® 10

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp