SATADOM-ML 3IS4
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3IS4
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3IS4

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3IS4

 • Flash tiết kiệm chi phí với iSLC
 • Không có cáp thông qua đầu nối Pin 7 / Pin 8
 • Hỗ trợ chống ghi phần cứng
 • Cao dưới 1U
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
SATADOM-ML 3TG6-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3TG6-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3TG6-P

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-ML 3TG6-P

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
SATADOM-SL 3TE7
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SL 3TE7
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SL 3TE7

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SL 3TE7

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
SATADOM-SV 3IE4
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3IE4
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3IE4

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3IE4

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
SATADOM-SV 3TE7
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3TE7
Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3TE7

Ổ cứng công nghiệp INNODISK SATADOM-SV 3TE7

 • Hiệu suất ngẫu nhiên tuyệt vời
 • Được thiết kế với công cụ LDPC ECC phần cứng
 • Nguồn điện Pin 8 tích hợp
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
2.5" SATA SSD 3TE7 -128
Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 128GB 3TE7
Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 128GB 3TE7

Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 128GB 3TE7

 • Giải pháp 2.5 ”SATA Slim SATA III cho lĩnh vực công nghiệp, IOPS cao, công nghệ nổi bật: iData Guard, iPower Guard, iSMART
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
2.5 SATA SSD 3TE7-256GB
Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 256GB 3TE7
Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 256GB 3TE7

Ổ cứng INNODISK 2.5″ SATA SSD 256GB 3TE7

 • Giải pháp 2.5 ”SATA Slim SATA III cho lĩnh vực công nghiệp, IOPS cao, công nghệ nổi bật: iData Guard, iPower Guard, iSMART
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp