FWB-2250

FWB-2250

  • 4 LAN Ports Networking Motherboard with Intel® Atom™ E3815 Processor SoC
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng