Card 4G Quectel EC20CEHDLG-MINIPCIE-CB

Card 4G Quectel EC20CEHDLG-MINIPCIE-CB

  • EC20 Mini PCIe module 4G, bộ định tuyến 4G
  • Supply Voltage Range 3.0V~ 3.6V, 3.3V Typ.
  • Operation Temperature -40 °C ~ +80 °C
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: EC20CEHDLG-MINIPCIE-CB Danh mục: