Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4050

Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4050

15-ch Digital I/O Module

  • 7 input channels, 8 output channels
  • Watchdog Timer
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: ADAM-4050 Danh mục: