Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers

Intel Hasewell Core i7, Celeron & Ivy Bridge i7- quad core Processors

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: ECU-4784 Danh mục: