Máy tính công nghiệp IPC-5120 core 2 duo

Máy tính công nghiệp IPC-5120

AIMB-567, Intel® Core™2 Duo Processor E8500, 2G RAM, 500GB HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng