Máy tính công nghiệp không quạt ARK-3405

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-3510

3rd Gen. Intel® Core™ i3/ i5/ i7 with 2 x 2.5″ Removable HDD Bays Fanless Box PC

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: ARK-3405 Danh mục: