Máy tính công nghiệp không quạt DS-1200

Máy tính công nghiệp không quạt DS-1200

  • 8th Generation Intel® Core™ Series Processors, High Performance, Expandable and Modular Rugged Embedded Computer
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng