Module giao diện mạng NIM-S13E

Module giao diện mạng NIM-S13E

  • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Fiber Ethernet 4 Ports Module
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: NIM-S13E Danh mục: