Module giao diện mạng NIM-S26B

Module giao diện mạng NIM-S26B

  • Intel® XL710 PCI-Express 40G QSFP 2 Ports Module
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: NIM-S26B Danh mục: