Vai trò của công nghệ trong phát triển thủy sản giúp tăng năng suất cao và lại an toàn

Ngày nay, những công việc lặp đi lặp lại hoặc có tính nguy hiểm cao đều đã được thay thế dần sang máy móc. Theo xu hướng đó, công nghệ phát triển thủy sản cũng ngày càng phát triển và mang đến giá trị kinh tế cao. … Xem thêm