Tag Archives: trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo động lực thúc đẩy nền công nghiệp 4.0

Trí tuệ nhân tạo trong sản xuất thực phẩm

Công nghiệp 4.0 hiện nay đã và đang làm thay đổi toàn bộ phương thức hoạt động cũng như cung cách giao tiếp của mọi lĩnh vực hiện có trong xã hội loài người. Công tác số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo AI đang là hướng đi của mọi doanh nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

tri tue nhan tao 2

Việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo AI là một trong những bước phát triển nhảy vọt của công nghệ thế giới. Nói như vậy bởi công nghệ này đã và đang hỗ trợ phát triển cho mọi lĩnh vực hoạt động của con người trong đó có khối ngành y tế. […]

Select Language