Tag Archives: Ứng dụng máy tính công nghiệp

Nuôi trồng thủy sản 4.0 ứng dụng máy tính công nghiệp

ung dung may tinh cong nghiep 2 1

Ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam năm 2020 đã đóng góp 70% tổng lượng thủy sản và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng nước ta cũng vướng phải nhiều rào cản kỹ thuật, công nghệ, môi trường.

Ứng dụng máy tính công nghiệp trong việc giám sát kho lạnh

Ung dung may tinh cong nghiep

Việc sử dụng kho lạnh để tích trữ và bảo quản là điều cần thiết. Ứng dụng máy tính công nghiệp trong việc giám sát kho lạnh, trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Select Language