SATA SSD 3MG2-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3MG2-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3MG2-P

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3MG2-P

 • Giải pháp SATA III 1,8 ”cho lĩnh vực công nghiệp.
 • IOPS cao
 • iSMART theo dõi tình trạng đĩa
 • iData Guard khi mất điện bất thường
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
SATA SSD 3SE2-P AES
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3SE2-P AES
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3SE2-P AES

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3SE2-P AES

 • Giải pháp SATA III 1,8 ”cho lĩnh vực công nghiệp.
 • Tuân theo TCG OPAL 2.0
 • Tuân thủ IEEE 1667
 • Công nghệ iCell,iData Guard
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
1.8 SATA SSD 3TG6-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3TG6-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3TG6-P

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 1.8″ SATA SSD 3TG6-P

 • Giải pháp SATA III 1,8 ”cho lĩnh vực công nghiệp.
 • IOPS cao
 • Mã hóa AES-256
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
2.5" SATA SSD 3ME4
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3ME4
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3ME4

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3ME4

 • Giải pháp 2.5” SATA III cho lĩnh vực công nghiệp,giải nhiệt độ rộng, hỗ trợ: S.M.A.R.T, TRIM, NCQ và iData Guard
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
2.5" SATA SSD 3MV2
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3MV2-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3MV2-P

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3MV2-P

 • InnoREC cho ứng dụng giám sát
 • Dòng REC độc quyền để quay video
 • Cảm biến nhiệt tích hợp
 • Hỗ trợ SMART, TRIM, NCQ và iData Guard
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
2.5" SATA SSD 3TE7
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3TE7
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3TE7

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5″ SATA SSD 3TE7

 • Giải pháp 2.5 ”SATA Slim SATA III cho lĩnh vực công nghiệp, IOPS cao, công nghệ nổi bật: iData Guard, iPower Guard, iSMART
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
2.5” SATA SSD 3TG6
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5” SATA SSD 3TG6-P AES
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5” SATA SSD 3TG6-P AES

Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5” SATA SSD 3TG6-P AES

 • Giải pháp 2.5” SATA III cho lĩnh vực công nghiệp.
 • IOPS cao.
 • Hỗ trợ công nghệ iData Guard, iSMART,iCell ,iPower Guard
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
SATA SSD 3TS5-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5” SATA SSD 3TS5-P
Ổ cứng công nghiệp INNODISK 2.5” SATA SSD 3TS5-P

Ổ cứng INNODISK INNODISK 2.5” SATA SSD 3TS5-P

 • DWPD bằng 2.0
 • IOPS cao với giải pháp 3D NAND
 • Cảm biến nhiệt tích hợp
 • iData Guard khi mất điện bất thường
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp