Máy tính không quạt DC-1100

Máy tính không quạt DC-1100

  • Intel® Atom™ E3845 Quad Core Compact Size Fanless Computer and 2x Mini-PCIe Expansion
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: DC-1100 Danh mục: