Máy tính công nghiệp không quạt P1001E

Máy tính công nghiệp không quạt P1001E

  • Intel® Atom™ E3845 Quad Core PC Module, 4x USB, 2x COM, 1x VGA, 1x DisplayPort and 2x Universal I/O Brackets
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng