Máy tính công nghiệp IPC-510 core i3

Máy tính công nghiệp IPC-510

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng