Máy tính nhúng Cincoze DS-1300

Máy tính nhúng Cincoze DS-1300 với Bộ xử lý dòng Intel® Xeon/Core™ thế hệ thứ 10. Đây là dòng máy tính nhúng chắc chắn có hiệu suất cao, có thể mở rộng.