Máy tính bảng TFT-LCD Cincoze CV-112R/P1001E

Màn hình công nghiệp – CV-119 / P1001