Máy tính công nghiệp không quạt DS-1201

Máy tính công nghiệp không quạt DS-1201

  • 8th Generation Intel® Core™ Series Processors, High Performance, Expandable and Modular Rugged Embedded Computer with 1x PCI/PCIe Expansion Slot
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng