Máy tính công nghiệp không quạt DX-1100

Máy tính công nghiệp không quạt DX-1100

  • 8th Generation Intel® Xeon® and Core™ Processors, Extreme Performance, Compact and Modular Rugged Workstation
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng