Máy tính công nghiệp không quạt UNO-1252G

Máy tính công nghiệp không quạt UNO-1252G

  • Intel® Quark Micro Din-Rail Controller w/ 2 x LAN, 2 x mPCIe, 2 x COM, 8 x DI/O, 2 x USB, 1 x 1GB microSD card, 1 x SIM
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng