Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit OEM|OEI

Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 64bit OEM|OEI

  • Win10 Pro 64bits EN
  • Nhà sản xuất : Microsoft
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: WIN10-64-OEM|OEI Danh mục: