Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4052

Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4052

8-ch Isolated Digital Input Module

  • Six fully independent isolated channels.
  • Two isolated channels with common ground
  • Isolation voltage: 5000 V RMS
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: ADAM-4052 Danh mục: