Bộ thu thập dữ liệu Digital ADAM-4053

Bộ thu thập dữ liệu Digital ADAM-4053

16-ch Digital Input Module

  • 16 input channels
  • Watchdog Timer
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: ADAM-4053 Danh mục: