Máy tính công nghiệp IPC-510 core i5-2400

Máy tính công nghiệp IPC-510

AIMB-701, Intel® Core™i5-2400 Processor 3.1 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng