Máy tính Din Rail Mount Embedded BOXER-6750

Máy tính Din Rail Mount Embedded BOXER-6750

  • Din Rail Mount Embedded BOX PC with Intel® Core™ i3-6100U or Celeron® 3955U
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng