X15U (Intel Core i5-8250U)

X15U (Intel Core i5-8250U)

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: X15U Danh mục: