Máy tính công nghiệp không quạt P1101

Máy tính công nghiệp không quạt P1101

  • Intel® Atom® / Pentium® Processor Slim Embedded Computer with CDS Technology
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng