Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343

DM&P Vortex86DX 800MHz 3.5″ SBC, Ultra Low Power, Onboard Memory, Dual Ethernet, PC/104
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: PCM-9343 Danh mục: